Så länge som människan har kunnat färdas med annat än häst och vagn har vi fascinerats av fart – redan när de första ångloken kom var farten det som kanske gjorde störst intryck på tidens människor, och