Senast

Rallyns historia

Så länge som människan har kunnat färdas med annat än häst och vagn har vi fascinerats av fart – redan när de första ångloken kom var farten det som kanske

Kända rallyprofiler

  Rally är en sport som har en tradition av att skapa färgstarka och entusiasmerande profiler. Med en sport som går i rasande fart och som kräver enorm koncentration är

Internationella rallytävlingar

  Rally är en verkligt internationell sport i meningen att den har utövare och fans i en rad olika länder. Även om europeiska förare från länder som Finland, Sverige och

Svenska rallyt

  När det kommer till rallytävlingar inom de svenska landsgränserna är inget lika prestigefyllt som Svenska rallyt. Det har funnits i över ett halvt sekel och har länge lockat till

frontpage